Te afli la: Home / CSEI BABENI

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă - Băbeni            Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni este o şcoală pentru copii cu dizabilităţi mintale şi asociate, care oferă programe educaţionale şi de terapie recuperatorie adaptate nevoilor beneficiarilor săi, în vederea ameliorării deficitelor şi atingerii unui maxim al progresului pentru fiecare caz în parte.
               Beneficiarii săi sunt copii cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani, preşcolari şi elevi cu dizabiliţăti diferite: întârziere mintală, sindrom autist şi tulburări din spectrul autist, sindromul Down şi deficienţe asociate. Pentru toţi beneficiarii există programe  individualizate de intervenţie educaţional-recuperatorie, evoluţia copilului fiind  monitorizată permanent în vederea atingerii obiectivelor de învăţare şi dezvoltare propuse şi a obţinerii progresului.
             În prezent în şcoală sunt înscrişi copii cu deficienţe moderate dar şi copii cu deficienţe  grave, severe şi profunde, care prezintă deficite la nivelul comportamentelor fundamentale ale dezvoltării motorii, cognitive şi de autonomie personală şi socială.
              Instituirea programelor psihopedagogice începe cu grădiniţa, de la vârsta de 3 ani şi se continuă în activitatea şcolară ulterioară, în ciclul primar, gimnazial şi la nivelul claselor a IX-a şi a X-a.

                Servicii oferite

- servicii de educație speciala si specializata prin acțiunile profesorilor atestați in psihopedagogie speciala / educație specială ;
- servicii de compensare prin terapia tulburărilor de limbaj si comunicare prin profesori psihopedagogi;
- servicii de cultura fizica medicala si kinetoterapie prin profesori kinetoterapeuți ;
- servicii de terapie complexă si integrata prin învățători și profesori educatori ;
- servicii de psihoterapie individuala si colectiva prin profesori psihopedagogi ;
- servicii de evaluare psihopedagogică din perspectiva dreptului la educație si asigurarea de șanse egale oricărui copil prin Comisia Internă de Expertiză Complexă (C.I.E.C ).
- servicii de terapie ocupațională și profesionalizare prin maiștri – instructori atestați in educație specială;
- servicii de asistenta educațională și terapie recuperatorie pentru copiii / elevii cu dizabilități integrați in învățământul de masa prin profesori itineranți / de sprijin.


Documente:

Prezentarea CSEI Băbeni (Power Point)