Te afli la: Home / Prezentare / Despre noi

Despre noi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea funcţionează în baza ordinului nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională şi a regulamentelor – cadru ale instituţiilor din subordine şi hotărârii Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea de înfiinţare a CJRAE prin decizia nr.32 din data de 01.03.2006 a inspectorului şcolar general.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea, denumit în continuare CJRAE este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea/evaluarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor /elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate precum şi asistenţă necesară în acest sens.

Prin acţiunea interdisciplinară a tuturor factorilor interesati şi implicaţi şi conform principiului „resursa urmează copilul”, CJRAE va asigura servicii complete de la expertizare şi diagnosticare până la terapii specifice de compensare, recuperare, reabilitare şi integrare , consiliere şi orientare cu posibilitatea unor acţiuni mobile, adaptate specificului local.

Centrul va urmări informarea şi sprijinirea cadrelor didactice, pregătirea comunităţii pentru primirea persoanelor cu cerinţe educative speciale în mediile şcolare şi sociale obişnuite respectându-se principiul normalităţii


FUNCTII:

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea indeplineste urmatoarele functii:

- de coordonare, realizare, monitorizare si evaluare a serviciilor educationale din judet/municipiu;

- de monitorizare a evolutiilor beneficiarilor serviciilor educationale mentionate;

- de informare si documentare pentru toti membrii comunitatii (cadre didactice, parinti, copii, studenti, autoritati locale etc.);

- de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum si cu organizatii si asociatii la nivel national si international.


RESPONSABILITATI

- coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza metodologic si stiintific serviciile educationale realizate de institutiile de invatamant preuniversitar;

- participa la formarea initiala a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice in unitati de invatamant preuniversitar din judet/municipiu;

- participa la formarea continua prin identificarea nevoii de formare continua si colaborarea cu institutiile acreditate in acest scop (Casa Corpului Didactic, institutii de invatamant superior, ONG-uri etc.);

- informeaza si consiliaza cadrele didactice in domeniul educatiei incluzive;

- informeaza beneficiarii in domeniul consilierii privind cariera;

- realizeaza materiale si mijloace de invatamant cu valoare de suport metodico-stiintific pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar;

- evalueaza specialistii care ofera servicii educationale din centrele de asistenta psihopedagogica si din centrele logopedice, precum si mediatorii scolari;

- realizeaza o baza de date care centralizeaza toate serviciile oferite beneficiarilor;

- semneaza/aproba documentele elaborate de profesionistii din subordine;

- gestioneaza cartile de munca ale personalului din subordine, cu exceptia personalului din centrele scolare pentru educatie incluziva;

- infiinteaza cabinete de resurse in scolile de masa, pentru a oferi serviciile educationale direct beneficiarilor;

- realizeaza studii si cercetari privind: corelarea ofertei educationale cu cererea pietei fortei de munca si implementarea strategiilor moderne de predare-invatare-evaluare in actul didactic;

- faciliteaza relationarea unitatilor si institutiilor din invatamantul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte si programe;

- coordoneaza si certifica activitatile de voluntariat desfasurate in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara.


BENEFICIARII SERVICIILOR

De serviciile Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea beneficiaza:

- copii, elevi, tineri;

- parinti sau apartinatori legali ai copiilor;

- personalul angajat in unitatile de invatamant sau in alte institutii care actioneaza in domeniul problematicii copiilor;

- studenti;

- membri ai comunitatii locale.


INSTITUŢII SI SERVICII COORDONATE DE C.J.R.A.E. VALCEA

  1. CENTRELE ŞI CABINETELE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP)
  2. CENTRUL ŞI CABINETELE LOGOPEDICE INTERSCOLARE ( CLI )
  3. CENTRUL DE DOCUMENTARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
  4. MEDIATORII ŞCOLARI