Documente centru

« PrecedentaPagina: 1 2        

Anexa la ordinul ministrului educației naționale nr. 4959/02.09.2013

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
« PrecedentaPagina: 1 2