Te afli la: Home / Structura / Legislatie / HOTARARE GUVERN 1251/2005:

HOTARARE GUVERN 1251/2005

HOTARARE GUVERN 1251/2005

Vigoare

Emitent: Guvern
Domenii: Invatamint

M.O. 977/2005

Hotarare privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat

M.Of. nr. 977 din 3 noiembrie 2005

HOTARARE

privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire,

compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor

cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special

si special integrat

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Termenii si expresiile specifice referitoare la invatamantul special si special integrat au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2. - Structura, organizarea, formele si tipurile de institutii, precum si de personal din unitatile de invatamant special si special integrat sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. - Volumul activitatilor din invatamantul special si special integrat, normarea si incadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, medical si administrativ sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4. - Drepturile materiale si alocatiile zilnice de hrana pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de invatamant special si special integrat sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 5. - Ministerul Educatiei si Cercetarii colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Consiliul Minoritatilor Nationale - Departamentul pentru Relatii Interetnice, cu alte ministere si cu institutii abilitate, pentru realizarea politicii educationale in domeniu, privind respectarea dreptului copilului la educatie.

Art. 6. - Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale, si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

.....

descarcati documentul integral de mai jos:
hotarare guvern 1251.doc