Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrița-Costești

Motto:

„Dacă vrei belșug pentru un an, crești grâu
Dacă vrei belșug pentru zece ani, crești copaci
Dacă vrei belșug pentru o sută, crești oameni".
 
 
Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița se află în satul Bistrița, aparținând de comuna Costești din județul Vâlcea pe pitoreasca vale a râului cu acelașă nume alături de vestita Mănăstire Bistrița.

L.T.S. Nr.1 Bistrița, este o instituție modernă care promovează programele educaționale și terapeutic-recuperatorii centrate pe valori și principii ale educației incluzive, oferind elevilor cu CES posibilitatea unei dezvoltări optime.

Misiunea și scopul școlii:
 • Oferă tinerilor cu CES servicii pe baza principiului maximei flexibilități și toleranțe.
 • Elevul cu CES, beneficiază de un învățământ retehnologizat ( spații dotate corespunzător, acces la comunicații electronice, tehnologii didactice corespunzătoare), recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate și flexibilitate.
 • Școala oferă elevilor posibilitatea de a învăța în funcție de ritm, capacitate și nevoi proprii.
 • Școala promovează calitatea, responsabilitatea, încrederea în sine, toleranța și respectul potrivit personalității fiecărui elev.
 • Stimulează în rândul absolvenților o atitudine activă în raport cu piața muncii.

L.T.S. Nr.1 Bistrița dispune de o bază materială vastă menită să contribuie la dezvoltarea elevilor, astfel:

 • internat cu 90 de locuri;
 • 14 săli de clasă personalizate în cabinete de specialități ( limba română, matematică, lăcătușerie, prelucrarea lemnului, construcții, informatică, etc.);
 • 10 ateliere școlare pentru instruire practică (mecanică, tâmplărie mobilă artistică, sculptură, zidari-zugravi-vopsitori, croitori, bucătari-cofetari, etc.);
 • laboratoare (fizică, chimie, alimentație publică, informatică, AEL-invățare pe calculator);
 • cabinet de terapii recuperatorii;
 • o sală de sport modernă, teren de fotbal și teren de handbal;
 • o sală de recuperare pentru cultură fizică medicală dotată cu aparate moderne;
 • cantină și sală de mese;
 • o bibliotecă cu peste 8700 de volume.
Educația, comunicarea cu societatea,
Lecția, înțeleasă de fiecare dintre noi...
Emoția, legătura cu trăirea proprie,
Vorba, exprimată în sentimente diferite.