Te afli la: Home / Structura / Legislatie

Legislatie

Legea Educatie Nationale 2011, Legea privind Statutul personalului didactic, Legea privind exercitarea profesiei de psiholog, si alte legi. Vezi detalii in text...
        Pagina: 1 2 Urmatoarea »

ORDIN M.Ed.C.T.S. nr. 5555 / 2011

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene / al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala

HOTARARE GUVERN 1251/2005

Hotarare privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat

Ordin M.Ed.C. nr. 5575 / 2011

Ordin pentru aprobarea metodologiei cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe / clase in spitale

Ordin M.E.C.T.S. nr. 5574/2011

ORDIN Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

Ordin M.Ed.C. nr. 5573 / 2011

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat

Contractul Colectiv de Muncă Unic nr. 59276/02.11.2012

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la MMFPS-SDS sub nr. 59276 din data de 02.11.2012

Ordin 6552/2011-Abrogat 2016- Metod. evaluarea asist psihoeducationala si orientarea copiilor cu CES

Metodologie privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale

LEGE 213/2004

Lege privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania
        Pagina: 1 2 Urmatoarea »