Mediatori școlari

ROLUL MEDIATORULUI ȘCOLAR

           Principala responsabilitate a mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu,încurajând implicarea părințiilor în educația copiilor și în viața școlii și facilitând colaborarea dintre familie – comunitate școală.

FUNCȚII ALE MEDIATORULUI ȘCOLAR

- Facilitează dialogul școală – familie- comunitate

- Realizează vizite la domiciliul eleviilor

- Monitorizează frecvența școlară

- Participă la îmbunătățirea comportamentului social, a deprinderilor de comunicare și relaționare

- Monitorizează rezultatele școlare a eleviilor de etnie romă

- Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflați în pericol de abandon școlar

- Srijină elaborarea de planuri și de activităși școlare și extrașcolare în care să fie implicați elevii de etnie romă

- Informează autoritățiile responsabile despre eventuale încălcări ale drepturilor copilului și sprijină demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective

 

RETEAUA MEDIATORILOR ȘCOLARI C.J.R.A.E în Județul Vâlcea

-   Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea – Mediator şcolar: Pîrcălăbelu Roxana           (Prezentare PowerPoint) 
-  
Școala Gimnazială. Nr.8, Drăgășani – Mediator şcolar: Bălan Gheorghe    (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială. Valea Mare, Băbeni – Mediator scolar: Vasile Stancu   (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială. Frâncești – Mediator scolar: Manda AnaMaria Filofteia  (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială Bujoreni – Mediator scolar: Mărunțelu Ilie (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială,, Achim Popescu” Păușești- Măglași , Valea Cheii – Miclescu Angheluță  (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială Dezrobiți Frâncești – Mediator scolar: Nenițoiu Gheorghe    (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială Valea lui Stan – Mediator scolar: Golici Elena Pamela  (Prezentare PowerPoint)
-
Grupul Școlar I.C Brătianu – Drăgășani – Mediator scolar: Negrea Ovidiu  (Prezentare PowerPoint)
Școala Gimnazială Atârnați Vaideeni – Mediator scolar: Ciobanu Mihai    (Prezentare PowerPoint)
-
Şcoala Gimnazială Jiblea Veche – Mediator scolar: Stoica Ion Gerulă (Prezentare PowerPoint)