Mediatori școlari

ROLUL MEDIATORULUI ȘCOLAR

           Principala responsabilitate a mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu,încurajând implicarea părințiilor în educația copiilor și în viața școlii și facilitând colaborarea dintre familie – comunitate școală.

FUNCȚII ALE MEDIATORULUI ȘCOLAR

- Facilitează dialogul școală – familie- comunitate

- Realizează vizite la domiciliul eleviilor

- Monitorizează frecvența școlară

- Participă la îmbunătățirea comportamentului social, a deprinderilor de comunicare și relaționare

- Monitorizează rezultatele școlare a eleviilor de etnie romă

- Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflați în pericol de abandon școlar

- Srijină elaborarea de planuri și de activităși școlare și extrașcolare în care să fie implicați elevii de etnie romă

- Informează autoritățiile responsabile despre eventuale încălcări ale drepturilor copilului și sprijină demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective

 

RETEAUA MEDIATORILOR ȘCOLARI C.J.R.A.E în Județul Vâlcea

-   Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea 
-  
Școala Gimnazială. Nr.8, Drăgășani
Școala Gimnazială. Valea Mare, Băbeni
Școala Gimnazială. Frâncești
Școala Gimnazială Bujoreni
Școala Gimnazială,, Achim Popescu” Păușești- Măglași , Valea Cheii
Școala Gimnazială Dezrobiți Frâncești
Școala Gimnazială Valea lui Stan
-
Grupul Școlar I.C Brătianu – Drăgășani
Școala Gimnazială Atârnați Vaideeni
-
Şcoala Gimnazială Jiblea Veche