Anunț angajare consilier școlar

BY: cjrae

Anunțuri importante

Comments: Niciun comentariu

Anunț

În conformitate cu prevederile art. 8 (1) din anexa aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea următorului post didactic temporar vacant:

Unitatea de învățământ: CJRAE Vâlcea – Școala Gimnazială Colonie – 9 ore, Școala Gimnazială Budești – 9 ore;

Postul/catedra: Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică;

Statutul postului: Temporar vacant;

Viabilitatea: până la întoarcerea titularului pe catedră, dar nu mai târziu de 18 iunie 2021.

 

Concursul va avea loc în data de 17.12.2020 ora 10.00, la sediul CJRAE Vâlcea.

Modelul cererii de înscriere, condițiile de participare și modul de organizare și desfășurare a concursului sunt prevăzute în OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs se va face la secretariatul CJRAE Vâlcea, în perioada 14-16 decembrie 2020, între orele 10-12, sau online pe adresa de email: cjraevilcea@yahoo.com.

Lasă un răspuns
Sari la conținut