Activități

 • Consiliere individuală
 • Consiliere de grup
 • Orientare școlară și profesională
 • Autocunoaștere
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare
 • Promovarea toleranței și a interculturalității
 • Reducerea abandonului școlar
 • Dezvoltarea competențelor de învățare
 • Adaptare școlară
 • Corectarea vorbirii și a limbajului
 • Includerea copiilor cu CES în învățământul de masă

Întrebări generale

Este o activitate de informare, sprijin și îndrumare pentru preșcolari, elevi, părinți, cadre didactice și membri ai comunității.

Terapia logopedică are drept scop reabilitarea persoanelor cu deficiențe de vorbire și comunicare (corectarea emiterii și articulării sunetelor, balbisme și dificultăți ale cititului și scrisului).

Asigurarea dreptului la educație, planificarea serviciilor psihoeducaționale cu monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copil, a eficienței beneficiilor, serviciilor, intervențiilor și a gradului de satisfacție al beneficiarilor.

Rolul mediatorului şcolar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie – comunitate – şcoală.

Valorile Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea

Copilul este prioritatea sistemului educațional, ceea ce înseamnă că acesta trebuie tratat echitabil indiferent de condițiile sociopsihologice ale mediului.

Resurse umane

Echipă de oameni determinați, mereu în întâmpinarea nevoilor copiilo/elevilor/tinerilor, părinților și cadrelor didactice, pentru a crea cadrul optim de adaptare la condițiile sociopsihopedagogice ale mediului.

Despre noi

Consilieri Școlari

Specialiști ce oferă informare și consiliere pe problematici care vizează adaptare școlară și profesională.

Profesori Logopezi

Specialiști care se ocupă cu intervenția în tulburările de limbaj și comunicare.

Mediatori Școlari

Liantul dintre comunitate și unitatea de învățământ în vederea reducerii abandonului școlar.

Ultimele noutăți

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE Vâlcea

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE Vâlcea   În conformitate cu:   OMEN nr. 4959/ 2013 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor se vacantează pe

Vezi detalii
Anunț posturi vacante/rezervate

Anunț Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru anul școlar 2023-2024 a fost publicată pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2023/

Vezi detalii
Anunț angajare mediatori școlari

Anunț              Vă facem cunoscut că unitatea Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea cu sediul în Rm. Vâlcea, B-dul N. Bălcescu, nr. 30, Cod fiscal 18531242, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de mediator școlar debutant, 1 post la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea –Școala Gimnazială Nr. 4,

Vezi detalii
Sari la conținut