CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR VÂLCEA (CLI) este o structură de învățământ special integrat, în cadrul CJRAE Vâlcea, având ca activitate de bază terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare, precum și a dificultăților de învățare specifice ale copiilor integrați în învățământul de masă.

Activitatea desfasurată de CLI are următoarele obiective:

a) depistarea, evaluarea si identificarea tulburarilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în grădinițe și la școlarii mici;
b) asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj înscriși în grădinițe, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului și cititului la vârsta școlară;
c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlara și socială;
d) corectarea tulburarilor de limbaj și de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar;
e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare.

Un profesor logoped acoperă o zonă de intervenție/ circumscripție logopedică de cel putin 500 de copii/elevi din gradinițe și din clasele I-IV. Depistarea copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj din zona de interventie logopedica arondata, planificarea activitatii si programarea copiilor la cabinet se vor realiza in decurs de o luna de la inceputul fiecarui an scolar.

Activitatile de reevaluare/reexaminare se realizează la începutul semestrului al doilea, timp de două saptămâni.

Pe parcursul unui an școlar un profesor logoped lucrează cu un efectiv de 15-40 copii/elevi cu tulburări de limbaj.
Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2-4 copii sau individual, în funcție de urmatoarele criterii:

a) tipul tulburării de limbaj;
b) gravitatea tulburării de limbaj;
c) vârsta copilului/elevului;
d) colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea activă în procesul terapeutic, posibilitatea de răspuns la programarea propusă etc.

Activitatea este eșalonată in etape și vizează urmatoarele obiective specifice:

a) identificarea, depistarea și inregistrarea copiilor sesizați din zona de intervenție logopedică, examinarea de către fiecare profesor logoped, la începutul fiecarui an școlar, a tuturor copiilor preșcolari din grupele mari din gradinișe, a elevilor din clasa pregatitoare și a celor din clasa I din toate unitățile care aparțin circumscripției logopedice;
b) înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fișele de depistare avizate de către directorul unității în care s-a făcut depistarea;
c) convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la CLI, pe baza de invitații scrise adresate părinților;
d) examinarea logopedică complexă și psihopedagogică a copiilor consiliați/sprijiniți, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice și cu consilierul școlar, acolo unde este cazul, în scopul identificării tuturor factorilor care au influențat evoluția limbajului și a comunicării copilului;
e) formularea diagnosticului și prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
f) proiectarea activității de terapie a tulburarilor de limbaj și de comunicare identificate;
g) intervenția terapeutic-recuperatorie în concordanță cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinați;
h) evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi și reproiectarea activității de intervenție.

 

 

 

Tipurile de activități despfașurate în cadrul CENTRULUI LOGOPEDIC INTERȘCOLAR VÂLCEA:

 • Tulburările de pronunţie /articulare;
 • Tulburările de ritm şi fluenţa vorbirii;
 • Tulburările limbajului scris-citit (dislexia, disgrafia);
 • Tulburările de dezvoltare a limbajului;
 • Tulburările de voce;
 • Tulburări ce afectează raţionamentul matematice si logic
  Terapia limbajului pentru persoanele cu deficienţe de auz
 • Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale: autism / Sindrom Asperger, educaţie timpurie şi tratament în diferite cazuri de dizabilități

CABINETE și PUNCTE LOGOPEDICE C.J.R.A.E. în județul Vâlcea:

 • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ VÂLCEA
 • COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB RM. VÂLCEA
 • LICEUL SANITAR ANTIM IVIREANU RM. VÂLCEA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 RM. VÂLCEA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 RM. VÂLCEA
 • GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 1 RM. VÂLCEA
 • GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2 RM. VÂLCEA
 • ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 4 RM. VÂLCEA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI
 • GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 “CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU
 • LICEUL “PREDA BUZESCU” BERBEȘTI
 • LICEUL “GHEORGHE SURDU” BREZOI

Unitățile arondate sunt instituțiile școlare aflate în apropierea cabinetelor și în care profesorii logopezi efectuează evaluările preliminare, la începutul fiecărui an școlar.

Centrul Logopedic Interșcolar răspunde solicitărilor școlilor din județ prin activități de terapie, în funcție de locurile disponibile la cabinete, și întotdeauna cu activități de consiliere.

 

 

Resursa umană:

 

Diagnosticarea şi instituirea tipului de tratament logopedic pentru toţi copiii care se adresează cabinetului, precum și profilaxia şi terapia tulburărilor de limbaj la copiii preşcolari şi şcolari din unităţile şcolare arondate cabinetelor logopedice sunt realizate de către profesorii logopezi de la CJRAE Vâlcea.

Sari la conținut