Serviciile noastre

Cu o organizare complexă dată de faptul că specialiștii sunt incluși în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza întregului județ, activitatea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea este dedicată seviciilor de:

– servicii de asistenţã psihopedagogicã şi orientare şcolarã şi profesionalã, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã;

– servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;

–  servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masã şi invers;

– servicii de mediere şcolarã, furnizate de mediatorii şcolari;

– servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, pãrinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunitãţii;

– servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

Oferã servicii de evaluare complexã şi diagnosticare a gradului de deficienţã pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învãţãmântul special, special integrat şi din învãţãmântul de masã.

Logopedia este disciplina psihopedagogică ce se ocupă cu educarea şi, în special, cu reeducarea (terapia corectivă) limbajului.

Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

simply my text of the printing and Ips um is simply text of the Ipsum is simply text of thetypesetting

simply my text of the printing and Ips um is simply text of the Ipsum is simply text of thetypesetting

simply my text of the printing and Ips um is simply text of the Ipsum is simply text of thetypesetting

Care vor fi meseriile viitorului? Care sunt meseriile în curs de apariție, de transformare sau chiar de dispariție? Care vor fi competenţele şi abilităţile cele mai căutate de către angajatori? Cum le-am putea dobândi?

Sari la conținut