Extras din Ordin 1985/2016 Art. 45.

(1)    Pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părinții/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE/CMBRAE, la secretarul COSP, cel puțin următoarele documente lizibile:

 1. a) Cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională + notă de informare privind protecția datelor personale;
 2. b) copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
  c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
  d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
  e) ancheta socială și anexa (factorii de mediu);
  f) Fișa medicală sintetică
  g) Certificat_medical A5
  h) Fișa psihologică
  i) Fișa psihopedagigică
  j) copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de invățământ;
  k) copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.
  l) planul de servicii individualizat (pentru copii care au mai avut orientare școlară)
  m) copie certificat de încadrare în grad de handicap ( dacă este cazul)
  (2)   Cererea semnată de părinți/reprezentantul legal împreună cu documentele menționate la alin. (1) pot fi depuse de unitatea de învățământ în condițiile obținerii acordului în scris al părinților/reprezentantului legal.
  (3)   Cererea se înregistrează numai în condițiile în care sunt anexate toate documentele menționate la alin. (1).

Sari la conținut